Kielet

Arvot

VYSn arvot

 

AVOIMUUS

Avoimuus merkitsee monipuolisten ja erilaisten näkemysten arvostamista sekä avointa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta. Toimimalla aina avoimesti vahvistamme jäseniemme ja muiden kumppaniemme luottamusta meihin. Avoimuus tarkoittaa meille myös osallistumisen tärkeyttä, kiinnostusta tehdä yhteistyötä juoma- ja ruokakulttuurin parissa toimivien sidosryhmien kanssa sekä halua käydä ennakoivaa, joustavaa ja avointa dialogia kaikkien sidosryhmien kanssa.
 

TASA-ARVO

Tasa-arvo tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläistä arvoa yksilöinä ja yhteisön jäseninä. Seura palvelee tasapuolisesti kaikkia jäseniään ja sidosryhmiään. Koko Suomen laajuisena ja alueellisesti sekä myös verkossa hyvin edustettuna seurana pystymme tarjoamaan jäsenille tietoa, tastingejä, koulutusta, tapahtumia ja verkostoitumista paikasta ja ajasta riippumatta.
 

YHTEISÖLLISYYS

Tavoitteemme on edistää viskikulttuuria, pyrkiä aktiivisesti vuorovaikutukseen ja verkostoitua alan toimijoiden kanssa. Yhteisöllisyys syntyy yhteisestä tavoitteesta, jäsenten keskinäisestä luottamuksesta, avoimesta kommunikaatiosta, vuorovaikutuksesta, vastuun ottamisesta ja kantamisesta, osallistumisesta ja oppimisesta.